Zadzwoń: +48 77 443 46 31

Jakie podatki i ubezpieczenia muszę płacić w Austrii?

Jakie podatki i ubezpieczenia muszę płacić w Austrii?

Jako pracownik podatek od wynagrodzeń jest potrącany z Twojego wynagrodzenia brutto i odprowadzany do właściwego urzędu skarbowego. Podobnie jak w Niemczech, dokonuje tego pracodawca. Pracownicy mogą wówczas odzyskać nadwyżkę zapłaconego podatku od wynagrodzeń, składając rozliczenie podatku pracowniczego. W pewnych okolicznościach istnieje obowiązkowa ocena, na przykład, jeśli pieniądze zostały niesłusznie wypłacone.

Osoby chcące podjąć samodzielną działalność gospodarczą w Austrii muszą same zadbać o odprowadzenie podatku dochodowego do urzędu skarbowego, jeśli ich roczny dochód do opodatkowania przekracza 11.000 euro rocznie. W tym celu należy wystąpić o nadanie numeru podatkowego we właściwym urzędzie skarbowym. Zeznanie o wysokości podatku dochodowego należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania w kolejnym roku. W Austrii nie ma podatku od handlu.

W Austrii istnieje system obowiązkowego ubezpieczenia dla wszystkich osób wykonujących pracę zarobkową. Osoby, które nie mają obowiązkowego ubezpieczenia, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie. Po przeniesieniu się do nowego miejsca pracy osoby zatrudnione marginalnie, zleceniobiorcy, członkowie rodziny osoby ubezpieczonej również powinni zgłosić się do właściwej dla nich instytucji ubezpieczenia społecznego i tam złożyć wniosek o nadanie numeru ubezpieczenia społecznego oraz e-karty.

W przypadku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej istnieje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które obejmuje zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i pracowników najemnych, robotników, uczniów itp. Ubezpieczenie obejmuje również członków rodziny. Podobnie jak w Niemczech możliwe jest również objęcie własnym ubezpieczeniem zdrowotnym członków rodziny. Możliwe jest również dobrowolne samoubezpieczenie w ubezpieczeniu zdrowotnym.

Ponadto austriackie ubezpieczenie obowiązkowe obejmuje również ubezpieczenie emerytalne (Rentenversicherung). Obywatele UE, którzy pracowali w Austrii dłużej niż rok i opłacali składki na ubezpieczenie emerytalne, nabywają prawo do emerytury. Nie ma obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego, jeśli dochody są poniżej krańcowego progu zarobków. Wskazane jest wtedy dobrowolne ubezpieczenie.

W przypadku bezrobocia pracownicy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, jeśli wcześniej przez określony czas pracowali w działalności podlegającej ubezpieczeniu od bezrobocia. Obywatele UE mają prawo do minimalnych świadczeń uzależnionych od środków finansowych tylko wtedy, gdy są zatrudnieni w Austrii lub mieszkają w tym kraju od ponad pięciu lat.

Dodaj komentarz

PRACA W AUSTRII LOGO WHITE

Biuro pośrednictwa pracy

PERSONAL-EU24
Schüttorf, Dolna Saksonia, Niemcy
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00.

LOGO PERSONAL-EU24 WHITE COPYRIGHT

Subskrybuj Nasz Biuletyn

RODO *
KONTAKT

[quickwhatsapp_chat]